รากฟันเทียม

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม (Implant) คือรากฟันเทียมที่ทํามาทดแทนรากฟันจริงที่สูญหายไป ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ยึดติดเข้ากับร่างกายของคนเราได้ดี จึงสามารถฝังลงเพื่อให้ยึดติดแน่นกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ได้โดยไม่ต้องถอดออก สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้มากกว่า มีอายุการใช้งานที่นานกว่า และป็นฟันเทียมชนิดที่คล้ายฟันธรรมชาติที่สุด ทําให้มีข้อดีเหนือว่าฟันเทียมชนิดอื่นๆ

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการ รากฟันเทียม อัตราค่าบริการ
รากฟันเทียม วัสดุจากประเทศเกาหลีพรีเมียม 55,000-60,000 บาท*
รากฟันเทียม วัสดุจากประเทศอเมริกา/ยุโรป 65,000-77,000 บาท*

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672