ทันตกรรมจัดฟัน

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟัน (Orthodontics) คือการวิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนป้องกันรักษาความผิดปกติของการเรียงฟัน การสบฟัน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับขากรรไกรที่จําเป็นต้องสัมพันธ์กับใบหน้า เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากฟันเรียงตัวผิดปกติ และหลีกเลี่ยงการเกิดรอยสึกของฟันจากการเรียงฟันหรือการสบฟันที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งการจัดฟันยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับรอยยิ้ม ส่งเสริมเสริมบุคลิกภาพให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

การจัดฟันสามารถทําได้ทุกวัย ทั้งแต่เด็ก วัยรุ่น จนผู้ใหญ่ โดยเครื่องมือจัดฟันมีทั้งหมด 2 ประเภทคือเครื่องมือแบบติดแน่น(Fixed Bracket) และเครื่องมือแบบถอดได้หรือที่เรียกว่าการจัดฟันแบบใส (Clearaligner) 

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการทันตกรรมจัดฟัน อัตราค่าบริการ
จัดฟันชนิดติดแน่นโลหะ (Fixed Appliance) 56,000-65,000 บาท*
จัดฟันชนิดติดแน่นเซรามิก (Ceramic) 72,000-81,000 บาท*
จัดฟันชนิดติดแน่นชนิดดาม่อน (Damon) 71,000-80,000 บาท*
จัดฟันร่วมกับการผ่าตักขากรรไกร(Orthognathic durgery) 71,000-89,000 บาท*
จัดฟันถอดได้ชนิด Invisalign Go 85,000-89,000 บาท*
จัดฟันถอดได้ชนิด Invisalign Full 120,000-180,000 บาท*
จัดฟันถอดได้ขนิด Giko(per piece) 4,000-4,5000 บาท*
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) 3,000-3,500 บาท*
เครื่องมือคงสภาพฟันชนิด Vivera 24,000 บาท

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672