ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

ถอนฟัน(Tooth removal) การถอนฟันเป็นการแก้ไขปัญหาฟันผุที่ไม่สามารถบูรณะได้ และเพื่อรักษาสุขภาพของช่องปากที่ดี ลดการลุกลามของเชื้อโรค และทําให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟันคุด ( Impacted Tooth, Wisdom Tooth ) คือฟันกรามชุดที่ 3 ซึ่งอยู่ด้านหลังสุดที่ไม่สามารถขึ้นในช่องปากได้ปกติ อาจโผล่ออกมาเพียงบางส่วนหรือฝังอยู่ใต้กระดูกขากรรไกรทั้งซี่ คนส่วนใหญ่จะมีฟันคุดทั้งหมด 4 ซี่ โดยสาเหตุที่จําเป็นต้องผ่าฟันคุดนั้นคือฟันคุดซี่นั้นทําความสะอาดได้ยาก มีอาการปวด หรือมีความเสี่ยงกับการอักเสบ และติดเชื้อในภายหลัง

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการถอนฟัน ผ่าฟันคุด อัตราค่าบริการ
ถอนฟัน (Tooth Removal) 1,000-1,500 บาท*
ผ่าฟันคุด (Surgical Removal) 3,000-6,000 บาท*
ผ่าฟันฝัง (Removal Embedded tooth) 4,000-6,000 บาท*
ผ่าตัดกระดูก (Alveolectomy) 3,000-5,000 บาท*
ผ่าตัดเหงือก (Periodontal Surgery) 4,000-5,000 บาท*

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672