ฟันปลอม ครอบฟัน

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

ฟันปลอม ครอบฟัน

ฟันปลอม (Denture) คือ ฟันหรือเหงือกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันที่สูญเสียไปเนื่องจากการถอนฟัน หรืออุบัติเหตุ ฟันปลอมจะช่วยแก้ไขปัญหาการบดเคี้ยวให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น พูดคุยออกเสียงได้ชัดเจน และมีความสวยงาม ฟันปลอมมีหลายชนิดทั้งใส่ทดแทนแบบซี่เดียว หลายซี่(Partial denture)หรือฟันปลอมทั้งปาก (Full denture)

ครอบฟัน (Crown) คือการบูรณะฟันใหม่ขึ้นมาโดยการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายจากการแตกหักหรือฟันที่ได้ผ่านการรักษารากฟัน ครอบฟันจะติดแน่นเข้าไปกับฟันเดิมโดยไม่ต้องถอดมาทําความสะอาดสามารถเลือกสีและรูปร่างให้เสมือนฟันธรรมชาติ โดยมีหลากหลายวัสดุให้เลือก ทั้งโลหะ(Metal crown) โลหะผสมเซรามิก(Porcelain fused to metal crown) และเซรามิกล้วน(All ceramic crown) มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการฟันปลอม ครอบฟัน อัตราค่าบริการ
ฟันปลอมถอดได้พลาสติก (Acrylic Denture) 3,500-12,000 บาท*
ฟันปลอมถอดได้ถอดได้โครงโลหะ (Metal Framework Denture) 16,000-20,000 บาท*
ฟันปลอมทั้งปาก (Complete Denture) 36,000-40,000 บาท*
ครอบฟันพอร์ซเซเลน (Porcelain Crown) 14,000-20,000 บาท*
ครอบฟันโลหะ (Metal Crown) 16,000-20,000 บาท*
สะพานฟัน (Bridge) 12,000-15,000 ต่อซ
เดือยฟัน (Post placement) 4,000-4,5000 บาท*
เฝือกสบฟัน (Occlusal splint) 4,000-5,000 บาท*

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672