วีเนียร์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

วีเนียร์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

วีเนียร์ (Veneer) เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการบูรณะแก้ไขฟันที่มีความผิดปกติของสี รูปร่าง ขนาด หรือความยาวของฟัน โดยใช้วัสดุทางทันตกรรมแบบพิเศษที่ออกแบบให้มีขนาดที่เล็กและบาง แต่แข็งแรงมีอายุการใช้งานยาวนาน และมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกให้คล้ายกับฟันธรรมชาติได้มากที่สุด

วีเนียร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัสดุที่ใช้ ได้แก่ คอมโพสิตวีเนียร์( Composite veneer) และ เซรามิกวีเนียร์ (Ceramic veneer)

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการวีเนียร์ อัตราค่าบริการ
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite venner 4,000-5,000 บาท*
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Ceramic venner 12,000-15,000 บาท*
อุดปิดช่องห่างฟัน (Diastema closure) 4,000-6,000 บาท*
ตกแต่งเหงือก (Gingivectomy) 2,000-4,000 บาท*

* หมายเหตุ รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับวัสดุ จำนวนซี่ฟัน และความซับซ้อน
* Fees for treatment can vary depending on the complexity of the individual case, the materials used and the number of treatment.

HOT-LINE 089-813-6672