ฟอกฟันขาว

หากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาเรา?

THANIYA DENTAL CLINIC

ฟอกฟันขาว

ฟอกฟันขาว (Tooth bleaching) เป็นกระบวนการรักษาที่ทําให้ฟันที่มีสีคล้ําหรือสีเหลือง กลับมามีสีขาวสว่างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทําลายสารเคลือบฟันหรือเนื้อฟันของคุณ การฟอกฟันขาวมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การฟอกฟันในคลินิกด้วยระบบแสงเย็น Cool light (In-office bleaching) และแบบฟอกฟันขาวด้วยตนเองที่บ้าน (Home bleaching)

อัตราค่าบริการทันตกรรม
(Dental Treatment Fee)

บริการฟอกฟันขาว อัตราค่าบริการ
ฟอกฟันขาวในคลินิกด้วยระบบแสงเย็น Cool light (In-office bleaching) 8,000 บาท
ฟอกฟันขาวด้วยตนเองที่บ้าน (Home bleaching) 6,500 บาท
HOT-LINE 089-813-6672